Uudised ja teated

Antsla Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel kinnisvara

1. Kinnistu, nimetusega Piiglimäe, asukohaga Võru maakond, Antsla vald, Vaabina küla ( registriosa nr 11122550, katastritunnus 14201:001:0012, sihtotstarbega elamumaa, pindalaga 9884 m²) võõrandamiseks alghinnaga 5000 eurot.

2. Kinnistu nimetusega Kuusikuserva, asukohaga Võru maakond, Antsla vald, Uue-Antsla küla ( registriosa nr 3133541, katastritunnus 14201:001:0764, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 877 m2) võõrandamiseks alghinnaga 400 eurot.

3. Korteriomandi, asukohaga Võru maakond, Antsla vald, Tsooru küla Veskimäe, katastritunnus 14301:001:0305, mille reaalosa eluruum on nr 10 (4 tuba, kokku 80,5m2), registriosa number 10883350, võõrandamiseks alghinnaga 1000 eurot.

4. Kinnistu, nimetusega Suurekerge, asukohaga Võru maakond, Antsla vald, Urvaste küla  registriosa nr 17287150, katastritunnus 14201:001:0361, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 14944 m²) võõrandamiseks alghinnaga 20 000,00 eurot.

5. Kinnistu nimetusega Paabu, asukohaga Võru maakond, Antsla vald, Luhametsa küla ( registriosa nr 17406150, katastritunnus 14201:001:03740, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 18550 m²) võõrandamiseks alghinnaga 20 000,00 eurot.

6. Korteriomandi, asukohaga Võru maakond, Antsla vald, Kobela alevik, Kesk tn 3 (kinnistusraamatu registriosa 2371441, 422/8880 mõttelist osa kinnisasjast, eriomandi ese eluruum 1, pindala 42,20 m2) võõrandamiseks alghinnaga 5000 eurot

vt. täpsemalt  https://antsla.ee/enampakkumised.