Haridusvaldkonna tugiteenused

4.11.21

 

Ametikoht Nimi Telefon E-post
logopeed (ametikoht täitmata)      

 

Logopeedi ametiülesandeks on valla haridusasutustes ja vajadusel teiste Antsla vallas elavate kõneravi vajavate ja hariduslike erivajaduste (HEV) või arenguliste erivajadusega (AEV) laste kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise) parandamine ja arendamine.