22.09.15
Sõimerühma päevakava

  7.00-   8.30  Laste lasteaeda vastuvõtt
  8.30-   8.50  Hommikusöök
  8.50-   9.00  Ettevalmistus õppetegevusteks
  9.00-   9.15  Hommikuring
  9.15- 10.00  Planeeritud õppetegevused
10.00-10.30 Suunatud mäng, ettevalmistus õueminekuks
10.30- 11.30  Viibimine õues, jalutuskäik, mäng
11.30- 11.55  Õuest tulek, ettevalmistus lõunasöögiks
11.55- 12.15  Lõunasöök
12.15- 12.40  Ettevalmistus lõunauinakuks
12.40- 15.00  Lõunauinak
15.00- 15.50  Suunatud mäng
15.50- 16.10  Õhtusöök
16.00- 18.00  Suunatud tegevused, mängud toas või õues, info vahetamine lastevanematega,
                      kojuminek.
 

Lasteaia päevakava

7.00-9.00 Laste saabumine, individuaalsed tegevused, vestlused lastevanematega
8.30- 9.00   Hommikusöök
9.00- 10.30 Hommikuring, tegevuste ja tegevuskeskuste valimine, töö keskustes, grupitegevused, liikumis- ja muusikategevused
10.30- 10.45 Koristamine, riietumine
10.45- 12.05 Mängud ja tegevused õues
12.05- 12.45 Pesemine, laudade katmine, lõunasöök
12.45- 13.00 Vaiksed tegevused, juttude kuulamine, tegelemine raamatutega
13.00- 14.30 Puhkeaeg, vaiksed tegevused
14.30- 15.00 Ärkamine, vaba tegevus
15.00- 15.50 Liikumist- ja muusikategevused, töö tegevuskeskustes, õuetegevused, individuaalne töö lastega
15.50- 16.20 Koristamine, õhtusöök
16.20- 18.00 Mäng ja loovtegevused, valiktegevused, koos pereliikmetega veedetav aeg, laste koju saatmine, info vahetamine lastevanematega.