Võru maakonna omavalitsuste ühise jäätmekava 2020-2025 eelnõu

13.04.20

Antsla Vallavalitsus teatab 08. aprill 2020 korraldusega nr 2-3/137 „Võru maakonna omavalitsuste ühise jäätmekava 2020-2025 eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine", et eelnõu „Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025" avalikustatakse Antsla valla kodulehel ajavahemikul 27.04.2020. kuni 11.05.2020. Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Antsla Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@antsla.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla. Kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse eelnõule kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid, korraldatakse avalik istung 25.05.2020 algusega kell 13.00 Antsla Kultuuri-ja Spordikeskuse saalis.

 

Eeskirjad - korrad

11.02.19

Antsla valla jäätmehoolduseeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/408022019001