Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 9. juunil 2024

7.05.24

Valimisperiood on seitse päeva ja kestab 3.–9. juunini. Hääletada saab nii jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.

Euroopa Parlamendi valimistel korraldatakse valimised ühes üleriigilises valimisringkonnas, seega saab ka valimispäeval 9. juunil hääletada mistahes endale sobivas valimisjaoskonnas üle Eesti.

Hääletamine Antsla valla valimisjaoskonna järgmistes hääletamisruumides:

Hääletamisruum Antsla Valla Kultuurikeskuses
Kooli tee 19, Antsla linn
Avatud 3. juunist 8. juunini kell 12.00–20.00
9. juuni kell 09.00–20.00

Hääletamisruum Kuldre Koolis
Kuldre küla Antsla vald
Avatud 7. juunil kell 12.00–20.00

Hääletamisruum Tsooru Rahvamajas
Tsooru küla Antsla vald
Avatud 8. juunil kell 12.00–20.00

Hääletama tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, milleks on eelkõige ID-kaart, pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat. Isikut tõendav dokument esitatakse jaoskonnakomisjoni liikmele hääletamisõiguse kontrollimiseks. Hääletamisõiguse olemasolul väljastab jaoskonnakomisjoni liige valijale hääletamissedeli, mille kättesaamist kinnitab valija allkirjaga.

Euroopa Parlamendi valimistel on hääletamisõigus Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks. Hääletamisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht rahvastikuregistri andmetel on Eestis ja kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Elektrooniliselt on võimalik oma hääl anda 3. juunist (esmaspäev) 8. juunini (laupäev), hääletades veebilehel www.valimised.ee. Jaoskonnakomisjonid elektroonilist hääletamist ei korralda. Elektrooniliselt antud häält on võimalik valimispäeval hääletamisruumis tühistada, hääletades valimisjaoskonnas paberil hääletamissedeliga.

Ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamine
Hääletamist ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikul 3.–6. juuni kell 12.00–20.00. Taotluse saab esitada kuni 6. juuni kella 14.00-ni kas vallasekretärile või jaoskonnakomisjonile.

Kodus hääletamine
Kodus hääletamist korraldatakse 7.–9. juunil (reedest pühapäevani). Kodus hääletamine on mõeldud valijatele, kes ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu (kõrge iga, tervis, transpordi puudumine) hääletada valimisjaoskonnas.

Kodus hääletamiseks on vajalik esitada sellekohane taotlus vallasekretärile või jaoskonnakomisjonile. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, valija isikukoodi, valija asukoha aadressi, valija sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust. Taotluse saab esitada kirjalikult (sh e-kirjaga) või telefoni teel. Telefoni teel võetakse taotlusi vastu jaoskonnakomisjoni tööaegadel. Taotlusi kodus hääletamiseks võetakse vastu kuni 9. juuni kella 14.00-ni, kuid palume seda teha võimalikult varakult, et jaoskonnakomisjon saaks oma tööd korraldada.

 

Kontaktid avalduse esitamiseks
Ööpäevases hoolekandeasutuses ja kodus hääletamiseks saab esitada avalduse:
e-posti aadressile: kersti.kais@antsla.ee;
aadressile: F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403.
telefoni teel +372 58887362.

 

Häälte ülelugemine toimub esmaspäeval, 10. juunil 2024 algusega kell 10.00 Antsla vallamaja II korruse volikogu saalis. Häälte ülelugemist viib läbi Antsla valla valimiskomisjon.

 

Antsla valla valimiskomisjon on viieliikmeline (lisaks kaks asendusliiget):

Esimees: vallasekretär Kersti Käis
Liikmed: Tiina Trump, Eve Sikk, Mall Hüvenen ja Evi Kallas
Asendusliikmed: Meelis Kuus ja Mailis Ilumets

Valimiskomisjoni asukoht on Antsla vallamaja I korruse vallasekretäri ruum aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond.

Kogu lisainfo valimiste kohta Antsla vallas: vallasekretär Kersti Käis, 521 5426, kersti.kais@antsla.ee