« Tagasi

Antsla Vallavalitsus kuulutab KULDRE KOOLI direktori vabaneva ametikoha täitmiseks välja avaliku konkursi

 

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kuldre Kooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks. Kuldre Kool - VÄIKE VAHVA KOOL - on lasteaed-põhikool, mis asub Kuldre külas, Antsla vallas, Võru maakonnas.

Tööle asumise aeg: 1. august 2023.
Tööaeg: täistööaeg.
Põhinõudmised direktorile:

Kuldre Kooli direktori peamisteks tööülesanneteks on viia ellu riiklikku hariduspoliitikat, tagada koolis tulemuslik ja häireteta töö, luua lastele võimalused alushariduse omandamiseks ja õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks. Juhtida õppe- ja kasvatustööd, majandus- ja finantstegevust.

Konkursil kandideerimiseks peab isikul olema magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid vastavalt haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele.

Edukal kandidaadil on hea suhtlemis- ja väljendusoskus; otsustus-, vastutus- ja analüüsivõime. Tal on teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest. Oskab kaasata meeskonda ja kogukonda. Oskab vähemalt ühte võõrkeelt suhtlustasandil ning omab B-kategooria juhtimisõigust.

Kandideerijal esitada:

- kandideerimisavaldus, mis sisaldab kirjeldust motivatsiooni kohta ja palgasoovi;
- elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- kirjalik arutelu „VÄIKE VAHVA KOOL" juhtimine ja võimalused;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada hiljemalt 11. juuniks 2023 Antsla Vallavalitsuse e-posti aadressil vald@antsla.ee. Info: Pille Raudam, haridusnõunik, tel +372 53015032 või pille.raudam@antsla.ee.

Kuldre Kooli direktori ametijuhend