Lumelükkamine

14.01.21

LUMETÕRJETÖÖDE TEOSTAJAD ANTSLA VALLAS 2020 - 23

Piirkond

Teenus osutaja

Kontaktisik

Kontakt telefon

Nr.1 „Antsla linn"

OÜ ANTSLA HEDA

Üllar Ahi

50 98765

Nr.2 „Piisi, Luhametsa ja Savilöövi külad"

Vastse-Lahu talu

Mati Koch

52 64625

Nr.3 „Tsooru, Viirapalu, Kikkaoja, Roosiku ja Litsmetsa külad"

SÄNNA PÕLLUMEES OÜ

Taivo Tuusis

5053932

Nr.4 „Haabsaare, Kaika, Jõepera, Ähijärve ja Mähkli külad"

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

51 88526

Nr.5 „Säre ja Rimmi külad"

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

51 88526

Nr.6 „Oe, Kollino ja Soome külad"

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

51 88526

Nr.7 „Vana-Antsla alevik, Taberlaane, Antsu ja Kraavi külad"

OÜ ANTSLA HEDA

Üllar Ahi

50 98765

Nr.8 „Kobela alevik, Madise, Lusti ja Anne külad"

SÄNNA PÕLLUMEES OÜ

Taivo Tuusis

50 53932

Nr.9 „Kirikuküla, Urvaste, osaliselt Koigu ja osaliselt Ruhingu külad"

Estnok Invest OÜ

Andres Kontse

51 54355

Nr.10 „Vaabina, Lümatu ja osaliselt Ruhingu külad"

OÜ A-Veolainen

Arvet Mõts

56 913228

Nr.11 „Uue-Antsla, Uhtjärve, Kõlbi ja osaliselt Pihleni külad"

OÜ „Edasi" Teenused

Gunnar Sarapuu

52 98650

Nr.12 „Kuldre, Toku, osaliselt Kõlbi, osaliselt Kassi ja osaliselt Pihleni külad

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

51 88526

Nr.13 „Visela, osaliselt Kassi ja osaliselt Koigu külad"

Rande Agro OÜ

Kalev Veskus

56 491610

Nr.14 „Kergliiklusteed"

Üllar Ahi

Üllar Ahi

50 98765

Antsla Vallavalitsuse kontaktisik on majanusnõunik Rain Ruusa, tel. 5032057

 

Talitööde lühikirjeldus:

Töövõtja teeb valla avalikel teedel (Teeseaduse § 51  „Kohalik tee" tähenduses)  lumetõrjet kõikidel nädalapäevadel viisil, et tee on sõiduautoga ja jalgsi läbitav ning vastab Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002.a määruse  nr 45 „Tee seisundinõuded" (redaktsioon 01.11.2011)  lisas 8 (Tee talvised seisundinõuded) toodud 1.seisunditaseme nõuetele kella 07.00-22.00.

Raskete ilmaolude korral (katkematu lumesadu- vähemalt 10 cm lund 4 tunni jooksul või lumesadu 5cm 4 tunni jooksul koos tuulega puhanguti üle 8m/sek) peab Töövõtja tagama tee läbitavuse sõiduautoga ja jalgsi kella 7.00-10.00-ni ja 14.00- 19.00-ni, väljaspool neid kellaaegu on päevasel ajal erandkorras lubatud ajutine raskendatud läbitavus, millest Töövõtja on kohustatud Tellijat koheselt informeerima. Pärast raskete ilmaolude lõppu on Töövõtja kohustatud tagama vallateede vastavuse 1.seisunditaseme nõuetele 24 tunni jooksul alates raskete ilmaolude lõppemisest. Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral teede/tänavate laiendamist pärast kõigi lepingus määratud teede/tänavate sõidetavuse tagamist.

Raskete ilmaolude korral öisel ajal (väljaspool seisundinõuete kehtivusaega 22.00-07.00) avalikul teel lumme kinni jäänud sõiduki abistamine toimub sõidukiomaniku ja Töövõtja vahelise kokkuleppe alusel  sõidukiomaniku kulul .

Eratee omanikud, kelle eratee pole sirgjoone kujuga, peavad tee tähistama, vastasel korral on  Töövõtjal õigus eratee lumetõrjest keelduda.

Öiste sadude ja tuisuga alustatakse töid selliselt, et olulisemad teed, tänavad ja platsid on sõidetavad kella 7.00ks.