Antsla valla Aasta Tegu 2021

2.02.22

nominendid on:

1. KontrastiKunsti festival   Kunsti ja mõnusa olemise festival „Kontrasti Kunst" toimus esmakordselt 14. augustil 2021 Vana-Antsla mõisakompleksis. Sündmuse eesmärk on kohaliku kultuuri- ja arhitektuuripärandi, tegutsenud ja tegutsevate kunstnike loomingu väärtustamine ja eksponeerimine. Oma töödega tulid välja kohalikud kunstnikud Navitrolla ja Billeneeve. Kohapeal valmis Navitrolla originaal-looming, külastada sai 10 näitust, toimusid aktimaalimise, akrüülmaali, alkoholitindi, fotograafia, nahatrüki töötoad. Kõikide külastajate osavõtul valmis kaks ühismaali, mida saame edaspidi eksponeerida erinevatel sündmustel ja järgmistel „KontrastiKunsti" festivalidel. Kõik kunstnikud, kes oma töid näitustel eksponeerisid jäid sündmuse korraldusega väga rahule. Kohapeal tekkisid uued kontaktid kunstnikega, kes avaldasid oma soovi osaleda 2022.a. festivalil. Järgnevate aastate jooksul on üritusel perspektiivi kasvada Antsla valda reklaamivaks sündmuseks ning veelgi enam esinejaid ja huvilisi kaasavaks.  (elluviija: Antsla Valla Kultuurikeskus ja Antsla Vallavalitsus)

 

                 
2. Dokfilm:  „Terve vald oli kokku aetud ehk Antsla valla laulu- ja tantsurühmade teekond 2019. aasta laulu- ja tantsupeole."  2021. aastal valmis 2019. a kevadel ja suvel filmitud teekond sellest kuidas Antsla erinevad rahvakultuuri kollektiivid valmistusid juubelipeoks „Minu arm". Filmitud on tantsu – ja lauluproove, Antsla valda läbinud laulu- ja tantsupeo tule teekonda ning erinevaid ülesastumisi tule peatumiskohtades: Tsoorus, Kaikal, Antslas, Vana-Antslas, Uue-Antslas ning Tamme-Lauri tamme juures. Samuti rongkäiku Tallinnas ning laulu- ja tantsupidu ennast.  Film on emotsionaalne, kogukonda ühendav ning sellel on ajas suurenev väärtus, sest see jääb. Filmi saab vaadata Antsla valla YouTube kanalil: https://www.youtube.com/watch?v=WMoIsla5xqc&t=1418s (elluviija: Kalev Joab, Kullar Viimne)
3. Green Pro Antsla linna rahvasprint. Korraldatud sündmus oli omanäoline ning sai väga palju positiivset tagasisidet, nii osalejatelt, kui ka vallaelanikelt. Sündmuse korraldamisele panid õla alla kohalikud tehnikaspordisõbrad Tsoorust, lisaks sellele tehti koostööd erinevate valla ettevõtete, kui ka vallavalitusega. Oluline on ära märkida, et võistlejaid oli ligi 100 ning igal võistkonnal oli kaasa oma meeskond, kokku ca 300 inimest. Selle kõige tulemusena oli positiivne majanduslik mõju ka kohalikele ettevõtjatele ja vallale. Antud sündmus tõi Antsla valla Eesti kaardile ka rahvasprindi mõistes. On ju teada, et üle eesti on mitmeid paiku, kus korraldatakse juba ajast-aega rahvasprindi sündmusi nt Saaremaa, Haapsalu, Otepää, jne. On oluline märgata väikseid tegijaid, et hoida nende motivatsiooni ja tuua valda värskust ning uusi sündmusi. Linnasprinte üleüldse on korraldatud Eestis väga vähe ja Antsla on üks vähestest – enamus sprinte toimub põlluteedel (elluviija: ES Time OÜ  ja Erko Sibul)
4. Heategevuslik jõulutoetus abivajajatele  Suure südamega noor mees, tunneb muret meie valla kõige nõrgemate heaolu üle. Tema tehtud jõulukingitused on abivajajatele valmistanud rõõmu juba kahel jõuluperioodil. Rõõmustasid ka inimesed kes märkasid üleskutset aidata leida üles inimesed kes ise abi ei küsi kuid seda tegelikult vajaksid. Sellised armsad heateod väärivad igal juhul tunnustust. (elluviija: Arvi Kirsbaum)

5. Antsla Veetöötlusjaama ehitus.  Septembris 2021 lõpetas  Schöttli Keskkonnatehnika AS Antsla linna veetöötlusjaama ehitustööd. Antsla puurkaevust tulev vesi on raua, mangaani ja väävelvesiniku rikas.  Ehitustööde käigus puhastati ja korrastati puurkaevud ning ehitati täiesti uus joogivee puhastussüsteem. Ehitusperioodil oli mitmel korral tarbijateni jõudnud  vesi kõikuva kvaliteediga, sest uue puhastussüsteemi käivitamisel tekkis mitmel korral tehnilisi viperusi. Tänaseks on need takistused kõrvaldatud ja veetöötlusjaamast väljuv vesi vastab hea joogivee kvaliteedile.

Lisaks uuele veepuhastusele on nüüd võimalik Antsla linna 17-st tuletõrje veehüdrandist saada piisavas koguses kustutusvett. Selleks paigaldati suured veemahutid mis võimaldavad pumbata mahutitest vajadusel kiirelt vett trassi ja ühendada  hüdrandid päästeautodega. See annab võimaluse õnnetuse korral Antslas Päästeametil kiiremat reageerimist kustutustöödel. 

Tööde maksumus oli 335 tuhat eurot, millest 181 tuhat eurot eraldas Keskkonna Investeeringute Keskus. (elluviija Antsla vallavalitsus)

6. Antsla Noortekeskuse renoveerimine. 2021. a alul sai  Antsla Noortekeskus kaasaegselt renoveeritud ruumid ning enam kui kaks korda suurema pinna. Ruumide renoveerimiseks kasutati Covid-19 toetusmeetmest saadud toetust 109 837 €. eurot. Selle eest teostati: ruumide sisetööd, köögi ehitus, ventilatsiooni rajamine, elektritööd, vesi, kanalisatsioon, nõrkvool ja soetati inventar.  Noored said kaasa rääkida sisustuse ja sisekujunduse osas.  (elluviija Antsla vallavalitsus)

 

7. Antsla valla tänavavalgustuse uuendamine  2021. aastal vahetati Antsla valla tänavavalgustuse uuendamise käigus välja ligi 500 tänavavalgustuse lampi. Asendatavad valgustid paigaldati  umbes 15 aastat tagasi ning olid amortiseerunud ning tarbisid  palju energiat. Uued valgustid on oluliselt (kuni 3 korda) väiksema energiatarbimisega.

Valgustuse uuendamine andis kokkuhoidu kahes näitajas. Esitaks vähenes elektrikulu 89 MWh aastas ning teiseks väheneb õhkupaisatav CO2  125 tonni võrra aastas. See kõik on valla panus kliimasoojenemise vastu. Ehitustööd maksid 550 000.- eurot, millest 350 000 tuhat eurot eraldas Antsla vallale Keskkonna Investeeringute Keskus. (elluviija Antsla vallavalitsus)

 

2022. aasta 2. - 16. veebruarini k.a, saavad kõik anda toetushääle oma lemmikule. https://forms.gle/KPCYYLJhSn1MhzN97

 

Läbi aastate on Aasta Tegu nominendid olnud.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011